Projektmedel

Landsbygdsprogrammet (läs mer detaljer om landsbygdsprogrammet här).

Landsbygdsprogrammet löper fram till och med 2020 och består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.


I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, stöd till bredband, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

Programmet styr mot tydliga mål

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska ännu tydligare än tidigare fokusera på att styra mot målen i programmet som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. Det målet  finns i den gemensamma strategin Europa 2020.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Förutom mål på EU-nivå finns också nationella och regionala mål som programmet också ska bidra till.

Prioriteringar

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 består av 6 stycken så kallade prioriteringar, som anger mot vilka mål stöden och ersättningarna ska bidra. Det handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och rennäring samt skogsbruk, utveckling av och nya jobb på landsbygden.

Fokusområden

Till varje prioritering finns tillhörande fokusområden, sammanlagt 18 stycken. Fokusområdena beskriver olika delar av prioriteringarna mer detaljerat. För det svenska landsbygsprogrammet har regeringen valt att använda 15 av 18 fokusområden. De stöd och ersättningar som kommer att gå att söka ska passa in i minst ett av de 15 fokusområdena.