Start

Piteå landsbygd - en levande landsbygd.

Det finns en levande landsbygd i Piteå kommun, med fungerade service, kommunikationer som kan förbättras, inflyttning och framtidstro. Tillsammans med de lokala byautvecklingsgrupperna arbetar Piteå Landsbygdsforum med frågor som avser att behålla och utveckla landsbygden så den förblir levande. (Senast ändrad 2024-04-17)

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Landsbygdscentra har antagits av kommun-fullmäktige i dec 2018. 

Rosvik, Norrfjärden, Sjulnäs/Roknäs, Hortlax samt i Jävre är de utsedda Landsbygdscentra.

Dokumentationen om vad dessa fördjupade översiktsplaner för respektive innebär är klara och finns att läsa på kommunens hemsida.


Gå med i Piteå Landsbygdsforums nya Facebookgrupp

Gå med i gruppen "Piteå Landsbygdsforum" (i stället för Piteå Byaforum).

Gruppen "Piteå Landsbygdsforums" beskrivning är som följer:

Piteå Landsbygd är en levande landsbygd. I denna grupp vill vi ge Piteå Landsbygd ett "ansikte" d v s en plats där man kan visa vad som görs i byarna, marknadsföra sina arrangemang, söka samarbets-partners etc. Detta gäller för såväl landsbygdens föreningar som företag.

I denna grupp kan man också diskutera frågor som berör landsbygden i allmänhet och Piteå landsbygd i synnerhet.

Gå med i gruppen och bjud också in era Facebookvänner som är intresserade av Piteå landsbygd till denna grupp.

Det kommer mera......

Denna hemsida är under utveckling och kommer att fyllas med mer information allt eftersom.


Efterlysning - Bilder från byarna

Bidrag mottages med tacksamhet.

Observera att ni (eller er förening) ska ”äga” dessa foton och ge PBF tillstånd att använda dessa på Internet. Är det personer på bilderna så tänk på att välja motiv där det inte går att lätt identifiera personerna (som i publikbilder t ex). En del kanske inte bryr sig men det är nödvändigt att tala om var bilderna ska användas och få deras tillstånd för detta (GDPR).

Skicka er bilder till redaktionen@byaforum.se.

Fel på sidan

Hittar ni faktafel i texterna, saknar information som borde vara med, länkar som inte fungerar etc så meddela detta i följande formulär:

 
 
 
 
 

Nyhetsbrev från Piteå Byaforum

Klicka här för att läsa Piteå Byaforums nyhetsbrev nr 2, 2024.

Piteå Byaforums Årsmöte 2024-04-14

har medfört radikala förändringar 

dels har det tillkommit nya stadgar och struktur,

dels så byter föreningen namn till
Piteå Landsbygdsforum

(samma namn som på Facebookgruppen
som drivs av föreningen)


För första gången har Piteå Landsbygdsforum

en vald styrelse, f n på 5 personer:

Åsa Nilsson ordf, Stig-Roland Carlzon v ordf,
Lena Mikaelsson Aasa kassör/sekreterare,
Britt-Louise Nyman, Inga-Maj Larsson.


Facebooksidan "Byakortet Piteå" kommer också att byta namn till "Att göra i Piteåbygden" (samma namn som på pärmen som tas fram årligen av föreningen).


Namnbytet kommer genomföras successivt på alla plan

allt eftersom tiden medgår detta


PLF Styrelse

Solenergi på Landsbygd

Klicka här för att läsa mer om solenergi och hållbart samhälle på landsbygd, 

 

Inspirationsmöte 4 mars 2018

Ladda ner presentationsmaterial här.

Att göra i Piteåbygden är en pärm där landsbygdsföretag och föreningar med verksamhet som är värda ett besök blir beskrivna.


Pärmen hittar du på varje plats som är nämnd i pärmen, men också på offentliga ställen som  turistbyrån, bibliotek, camping-platser, kommunhuset etc.


Pärmen är ett årligt åter-kommande samarbete mellan de deltagande företagen och Piteå Byaforum. Varje sommar ut-kommer en ny  version.

Att göra i Piteåbygden

Vill du att ditt företag eller förening ska finnas med i pärmen "Att göra i Piteåbygden" så meddela detta till redaktionen@byaforum.se, 070-517 69 02.

Arbetet med 2024 års version påbörjas inom kort.

Att göra i Piteåbygden" (Byakortet Piteå)

Marknadsföringssatsningen/Facebooksidan ”Byakortet Piteå” får en fortsättning under kommande sommar- och vintersäsonger under det nya namnet "Att göra i Piteåbygden".

Här kan du upptäcka/informera om vad Piteå landsbygd har att erbjuda i fråga om fritidsaktiviteter, besöksmål, shopping, evenemang mm.