Start

Piteå landsbygd - en levande landsbygd.

Det finns en levande landsbygd i Piteå kommun, med fungerade service, kommunikationer som kan förbättras, inflyttning och framtidstro. Tillsammans med de lokala byautvecklingsgrupperna arbetar Piteå Byaforum med frågor som avser att behålla och utveckla landsbygden så den förblir levande. (Senast ändrad 2021-01-20)

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Landsbygdscentra har antagits av kommun-fullmäktige i dec 2018. 

Rosvik, Norrfjärden, Sjulnäs/Roknäs, Hortlax samt i Jävre är de utsedda Landsbygdscentra.

Dokumentationen om vad dessa fördjupade översiktsplaner för respektive innebär är klara och finns att läsa på kommunens hemsida.


Det händer i Piteå Landsbygd

Se mer i Evenemangskalendern.

Är ditt arrangemang inte med? Meddela detta till redaktionen@byaforum.se.

Gå med i Piteå Byaforums nya Facebookgrupp

Gå med i gruppen "Piteå Landsbygdsforum" (i stället för Piteå Byaforum).

Gruppen "Piteå Landsbygdsforums" beskrivning är som följer:

Piteå Landsbygd är en levande landsbygd. I denna grupp vill vi ge Piteå Landsbygd ett "ansikte" d v s en plats där man kan visa vad som görs i byarna, marknadsföra sina arrangemang, söka samarbetspartners etc. Detta gäller för såväl landsbygdens föreningar som företag.

I denna grupp kan man också diskutera frågor som berör landsbygden i allmänhet och Piteå landsbygd i synnerhet.

Gå med i gruppen och bjud också in era Facebookvänner som är intresserade av Piteå landsbygd till denna grupp.

Det kommer mera......

Denna hemsida är under utveckling och kommer att fyllas med mer information allt eftersom.


Efterlysning - Bilder från byarna

Bidrag mottages med tacksamhet.

Observera att ni (eller er förening) ska ”äga” dessa foton och ge PBF tillstånd att använda dessa på Internet. Är det personer på bilderna så tänk på att välja motiv där det inte går att lätt identifiera personerna (som i publikbilder t ex). En del kanske inte bryr sig men det är nödvändigt att tala om var bilderna ska användas och få deras tillstånd för detta (GDPR).

Skicka er bilder till redaktionen@byaforum.se.

Fel på sidan

Hittar ni faktafel i texterna, saknar information som borde vara med, länkar som inte fungerar etc så meddela detta i följande formulär:

 
 
 
 
 

Piteå 400 år

Funderar ni över vad ni ska hitta på för arrangemang till Piteås 400-årsjubileum så läs förstudien "På upptäcksfärd i 400 år". Det går fortfarande att komma med en ansökan. 

Nyhetsbrev från Piteå Byaforum

Klicka här för att läsa Piteå Byaforums nyhetsbrev nr 2, 2020.

Piteå Landsbygds aktuella befolkningsstatistik  finns här

I respektive landsbygdsområdes sida finns det uppgifter om befolkningsutvecklingen, fördelade  i åldersgrupper respek-tive byaområden.

Under åren 2009 t o m 2019 har Piteå kommun ökat med 1421 personer varav 152 personer på landsbygden. Det sistnämnda motsvarar 10,7 % av den totala ökningen.

Det landsbygdsområde som ökat mest är Rosvik (81 pers). Därefter kommer Infjärden (59 pers), Norrfjärden (48 pers), Pite Ålvdal och Piteå södra (8 pers vardera). Markbygden har minskat med 14 pers.

Det landsbygdscentrum som ökat mest är Norrfjärden (109 pers). Därefter kommer Rosvik (75 pers), Hortlax (68 pers), Jävre (39 pers) och Sjulnäs/Roknäs (12 pers).

När det gäller landsbygdsområden så ser ökningen/-minskningen ut som följer: Infjärden (28 pers), Markbygden (-53 pers), Norrfjärden (42 pers), Pite älvdal (8 pers), Piteå Södra (45 pers) samt Rosvik (75 pers).

Inspirationsmöte 4 mars 2018

Ladda ner presentationsmaterial här.

Att göra i Piteåbygden är en pärm där landsbygdsföretag och föreningar med verksamhet som är värda ett besök blir beskrivna.


Pärmen hittar du på varje plats som är nämnd i pärmen, men också på offentliga ställen som  turistbyrån, bibliotek, camping-platser, kommunhuset etc.


Pärmen är ett årligt åter-kommande samarbete mellan de deltagande företagen och Piteå Byaforum. Varje sommar ut-kommer en ny  version.

Nu finns det projektmedel att söka


LLU (Lokalt Ledd Utveckling, tidigare LEADER) här äntligen startat. Piteås landsbygd är med i LLU-området "Spira Mare 2020". Spira Mare blev godkänd 6/3 och en verksamhets-ledare är anställd. Mer om Spira Mare hittar du via deras hemsida http://spiramare.se/.


Det går också att söka medel för investeringar på landsbygden. Då vänder man sig till Länsstyrelsen i Norrbotten.

Läs även mer under fliken Projektmedel.


Nu är det upp till er, kära landsbygdsbor, att ta fram goda idéer för att utveckla er bygd.


Använd gärna Piteå ByaForum som ett "bollplank" i er idéutveckling. Kontakta Lena Mikaelsson Aasa för mer information, tfn 070-517 69 02 eller via mejl.

Att göra i Piteåbygden

Vill du att ditt företag eller förening ska finnas med i pärmen "Att göra i Piteåbygden" så meddela detta till redaktionen@byaforum.se, 070-517 69 02.

Arbetet med 2019 års version har startat. Läs minnesanteckningarna här.