Styrelse

Piteå Byaforums styrelse ska bestå av 12 ledamöter totalt, en ordinarie och en suppleant från varje landsbygdsområde. Ledamöterna utses av respektive område för en tid av två år. Ordförande väljs på årsmötet för en tid av två år.

Styrelsen är tyvärr inte fulltalig (2020).

Sidan är uppdaterad 2021-01-20.

Infjärden

Ordinarie ledamot: Britta Berglund, kassör

E-post. Tfn:  070-658 44 78

Suppleant: Stig-Roland Carlzon

E-post. Tfn: 073-640 02 77

Markbygden

Ordinarie ledamot: Vakant

E-post. Tfn: 

Suppleant: Vakant

E-post. Tfn: 

Norrfjärden

Ordinarie ledamot: Vakant

E-post.Tfn:

Suppleant: Vakant

E-post. Tfn:

Piteå Södra

Ordinarie ledamot: Britt-Louise Nyman

E-post. Tfn: 070-366 73 22

Suppleant: Marika Risberg

E-post. Tfn: 070-645 01 05

Pite Älvdal

Ordinarie ledamot: Vakant

E-post.Tfn: 

Suppleant: Erik Lundström

E-post. Tfn: 0911-700 09

Rosvik

Ordinarie ledamot: Lena Mikaelsson Aasa, ordf

E-post. Tfn:  070-517 69 02

Suppleant: Inga-Maj Larsson.

E-post. Tfn: 072-248 68 39

Piteå Byaforums Kansli är stängt för gott!


När ni vill nå Byaforum så skicka ett mejl i första hand till info@byaforum.se.

Alternativt så ring 070-658 44 78 eller 070‑517 69 02.