Norrfjärden

Byaförening:

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

Kontaktperson:

Emil Björklund, Kassör 

Telefon:

070-669 52 73

E-post:

Klicka här

Byagård:

Kopparnäs-Bertnäs bygdegård

Besöksadress:

Tullnäsvägen 350

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Kopparnäs - Bertnäs bygdeförening

Kopparnäs och Bertnäs ligger på var sida om E4 strax söder om Norrfjärden. Bertnäs ligger vid havet. Byarna har en gemensam byagård som ligger i Kopparnäs. Håjladåkonsären som byarna är mest känd för genomförs i en hölada i Bertnäs varje sommar.

Lakafors och Pålmark ligger på var sida om Altervägen strax norr om Norrfjärden. Två mindre byar med gott samarbete och förvånansvärt många arrangemang. Byarna är speciellt kända för sin middags- och caférbjudande som de erbjuder under säsongen.

Byaförening:

LAKAFORS-PÅLMARKS INTRESSEFÖRENING

Kontaktperson:

Katarina Ricken, ordf

Telefon:

070-268 79 37

E-post:

Klicka här

Byagård:

Lakafors-Pålmark byagård

Besöksadress:

Lakaforsvägen 37

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Lakafors-Pålmark byaförening

Facebookgrupp:

Byarna Pålmark/Lakafors

Byaförening:

HÅKANSÖ BYAGÅRD

Kontaktperson:

Torbjörn Larsson, ordf

Telefon:

0911-20 01 98

E-post:

Klicka här

Byagård:

Håkansö byagård

Besöksadress:

Sandlavägen 2

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Håkansön ligger på båda sidor om E4 ett "stenkast" från Norrfjärdens centrum. Härifrån tar man sig lätt till Sandön, lilla och stora Granholmen, Mjöön samt Borgaruddens camping.

 

 

För landsbygdsutveckling i Piteå kommun

Allmänt

Antalet boende inom landsbygdsområde Norrfjärden har i stort sett varit oförändrad under den senaste 10-års perioden. Om man jämför med kommunen i övrigt visar det sig att området har en större andel i åldrarna 0-5 och 50-64 år. De senaste åren har befolkningsutvecklingen vänt och är nu positiv. För det senaste året redovisas ett födelse-överskott.

Förvärvsfrekvensen är högre än för kommunen i övrigt. De flesta byar inom området, ligger inom bekvämt pendlingsavstånd både till Piteå - Luleå, med goda kommunikationer till båda städerna. Områdets läge centralt i Fyrkanten gör att området bedöms ha goda utvecklings-möjligheter.

Natur

Flera olika områden med höga naturvärden finns inom landsbygdsområde Norrfjärden. Det är allt från naturskogar, strandområden, våtmarker och berg. Äldre skog finns bl.a. i områdena kring Rosfors. Sveaskog har invigt ekoparken Rosfors där företaget ska ta extra hänsyn till förekommande naturvärden. Fyra naturreservat finns i landsbygdsområdet. Några vattendrag rinner genom området, bl.a. Alterälven och Rosån. Biflöden (inkl. sjöar) till Piteälven ingår i Piteälvens Natura 2000-område. Längs den långa kuststrandlinjen inom landsbygdsområdet finns det stora sammanhängande områden som är fria från bebyggelse och bitvis har välutvecklade strandlövskogar. Vid Tetberget finns ett särskilt värdefullt naturområde.

Kultur/Fritid

Idrott, friluftsliv och kultur utgör viktiga förutsättningar för människors hälsa och livskvalité. Norrfjärdens landsbygdsområde kännetecknas av hög föreningstäthet och ett utvecklat samarbete över föreningsgränser. I FC Norrskens fotbollsverksamhet är spelare från Sjulsmark, Rosvik, Norrfjärden och Alterdalen med. Arbetet med att utveckla kultur- och fritidsliv genomförs i samarbete mellan kommunen och det lokala föreningslivet.

Kulturmiljöer

Den värdefulla kulturmiljön i Norrfjärdens landskapsområde estår av det öppna Kulturlandskapet med norrbottensgårdar, odlingsmark, äng och åkerholmen med lador och odlingsrösen. Bertnäs är ett av kommunens finaste exempel på genuin bymiljö. Delar av Kopparnäs och Håkansön består också av detta öppna odlingslandskap. Längre norrut i området breder Alterdalens kulturlandskap ut sig, bland annat med bebyggelse från Altersbruk. I områdets södra del finns den orörda Pålmarksgården. Rosfors bruks, natur– och kulturmiljövärden skyddas som naturreservat. I Norrfjärdens centrum finns kyrkstugebebyggelse och modernistisk kyrka från 1960-talet.

Näringsliv/Sysselsättning

I landsbygdsområde Norrfjärden finns ca 260 registrerade företag varav 55 aktiebolag. Pet-Food Fodertjänst är största privata arbetsgivare med 20-30 anställda. De flesta övriga företag är småföretag eller enskilda firmor. Det som talar för att näringslivet

även fortsättningsvis kommer att få en positiv utveckling i området är närheten till både Piteå och Luleå och att kommunikationerna till dessa orter är goda.

Förskola, Utbildning/Kompetens

I landsbygdsområde Norrfjärden finns förskola i Norrfjärden (8 avd), Sjulsmark (3 avd) och Alterdalen (2 avd).

Grundskola finns i Norrfjärden (F-3 och 4-9) samt i Sjulsmark (F-6).

Omsorg/Trygghet

I Norrfjärden finns ett äldreboende i kommunens regi med 69 lägenheter. Dessutom finns en hemtjänstlokal för personal som betjänar ett 50 tal äldre som bor eget boende. Kommunen driver Träffpunkten på Norrgården för anpassad träning för äldre efter deltagarnas förmåga samt för social gemenskap. Inriktningen är att hälften av deltagarna ska rekryteras från eget boende. Äldreomsorgen har köpt tjänst av Studieförbundet Vuxenskolan för att driva verksamhet.

Socialtjänstens trygghetstelefoner finns att tillgå för vissa personer med bedömt behov, som bor i eget boende. Äldreomsorgens nattpatruller tillgodoser behovet av insatser i enskilda hem under kvällar och nätter.

 

Sidan ändrad 2018-09-19

 

Alterdalens bygdeförening omfattar bl a byarna Nybyn, Holmträsk, Altersbruk, Backträsk, Bodträsk utmed Alterälvens norra älvdal i Piteå kommun.

I denna del av Alterdalen finns det många företag, ca 70 st.

Bygdeföreningen tar bl a hand om en vacker och omtyckt badplats.

Byaförening:

ALTERDALENS BYGDEFÖRENING

Kontaktperson:

Gunnar Jonsson, ordf

Telefon:

0911- 20 10 82, 070-577 09 54

E-post:

Klicka här

Byagård:

Alterdalens bygdegård

Besöksadress:

Altersbruksvägen 117

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Klicka här

Facebookgrupp:

Nej

Byaförening:

HARRBÄCKENS BYAGÅRDSFÖRENING

Kontaktperson:

Lars Ström, kassör

Telefon:

070-558 01 53

E-post:

Klicka här

Byagård:

Harrbäckens byagård

Besöksadress:

Harrbäcken 269

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Harrbäcken ligger vid den västligaste delen av Harrbäcks-fjärden. Kanske mest känd för den rastplats som ligger vid E4 och som många blivit utsedd som den vackraste och för campingplatsen Ladrike.

I byagården arrangeras bl a en kvalitetsloppis varje sommar i början av juli månad.

Byaförening:

HÄLLESTRÖMS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Lennart Bergström, kassör

Telefon:

070-601 81 20

E-post:

Klicka här

Byagård:

Hälleström byagård

Besöksadress:

 

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Hälleström ligger några kilometer nordöst om Sjulsmark. Byagården är den gamla skolan som fått stå orörd och därmed är ett tidstypisk exemplar av sin tid.

Kopparnäs ligger söder om Norrfjärden. Ytterligare söder och öster om E4 ligger Bertnäs. Föreningen är känd för sina "Håjladokonsärer" och för sin kamp med Trafikverket att få Bertnäs rätt stavat på trafikskyltarna.

Byagården ligger i Kopparnäs.

Byaförening:

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

Kontaktperson:

Anders Berg, ordf.

Telefon:

072-522 03 84

E-post:

Klicka här

Byagård:

Kopparnäs-Bertnäs bygdegård

Besöksadress:

Tullnäsvägen 350

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Klicka här

Byaförening:

NORRFJÄRDENS FOLKETS HUS

Kontaktperson:

Michael Kerry, ordf

Telefon:

070-598 55 95

E-post:

Klicka här

Byagård:

Folkets Hus

Besöksadress:

Porsnästorget 6

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Klicka här

Norrfjärden, tidigare centralort i Norrfjärdens kommun, är tillsammans med sina "kransområden" den mest befolkade landsbygsorten i Piteå kommun och den tätort som ökar mest (2015). I området finns 3 byagårdar/möteslokaler.

Här finns god service med livsmedelsaffär, bank, bensinstation skola 0-9, äldreboende mm.

Ottergården, som ligger i Porsnäs, Norrfjärden är sedan år 1968 en hembygdsgård. Här finns bagarstuga, häbre, rundloge och parstuga. Här finns dessutom ett mindre museum med gamla redskap från jordbruksepoken.

Byaförening:

NORRFJÄRDENS

HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Jan Lundquist, ordf

Telefon:

070-628 96 15

E-post:

Klicka här

Byagård:

Ottergården

Besöksadress:

Porsnäsvägen 71

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Byaförening:

SJULSMARKS FOLKETSHUSFÖRENING

Kontaktperson:

Kurt Wiklund, ordf

Telefon:

0911-20 53 50, 070-697 36 54,

kansli: 070-180 60 73

E-post:

Klicka här

Byagård:

Folkets Hus

Besöksadress:

Gamla Sjulsmarksvägen 41

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Klicka här

Sjulsmark är en by med ca 700 innevånare som ligger 25 km norr om Piteå. I byn finns skola, förskola, bensinstation och ett rikt föreningsliv med ett stort utbud av aktiviteter. Skidbacke med lift, badplats, boulebana, elljusspår och multisportarena är några av de utomhusanläggningar som finns.

Sjulsmarks folketshusförening har ett nära samarbete med Sjulsmarks sportklubb bl a med kansli, hemsida, lokaler.

Rosfors herrgård, ett gammalt bruksområde som också är en ekopark är väl värd ett besök. Området ligger 7 km norr om Sjulsmark.

Sjulsmark-Långträsk ligger ca 7 km öster om Sjulskmark, vid gränsen mot Luleå kommun tätt intill Fällträsk som ligger på den andra sidan av kommungränsen.

Byaförening:

SJULSMARK-LÅNGTRÄSK BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Harry Lööv, ordf

Telefon:

070-268 85 48

E-post:

Klicka här

Byagård:

Fällträskgården

Besöksadress:

Fällträskvägen 420

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Byalag:

SJULSMARKS BYASAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kontaktperson:

Tord Berg

Telefon:

070-298 09 69

E-post:

Klicka här

Byalag:

ÖSTRA KLUBBVIKEN

Kontaktperson:

Stefan Sävenstedt, ordf.

Telefon:

073-041 75 26

E-post:

Klicka här

Hemsida:

Klicka här

Byautvecklingsgrupper

i alfabetisk ordning

HÖGBACKEN-RISNABBENS

MEDBORGARHUSFÖRENING

JÄVREBODARNAS BYAGÅRDSFÖRENING

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

LAKAFORS-PÅLMARKS

INTRESSEFÖRENING

ROKNÄS-STOCKBÄCKENS

BYAFÖRENING

SJULSMARK-LÅNGTRÄSK

BYAFÖRENING

SKOMANSTJÄLENS

BYASTUGEFÖRENING

Byalag

i alfabetisk ordning

TOMTÄGARNASSAMFÄLLIGHETS-FÖRENING (Pultviken)