Infjärden

Pite-Långnäs har ett kyrkligt ursprung. Där ligger Kyrkbyn, återstoden av det ursprungliga Piteå dit de första kolonisterna anlände från Mälardalen på 1300-talet. Rester av husgrunderna är fortfarande synliga i naturen invid Klockån. Då Piteås församlings kyrkliga centrum flyttades till Öjebyn vid sekelskiftet 1400-1500, ökade de privata intressen i området. I Långnäs finns en Dragracingbana.

Byaförening:

PITE-LÅNGNÄS IDÉELLA FÖRENING

Kontaktperson:

Hilmer Marklund, ordf

Telefon:

070-635 63 74

E-post:

Klicka här eller här

Byagård:

Ekologen

Besöksadress:

Långnäsvägen 139

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Pite-Långnäs

Facebookgrupp:

Nej

 

 

För landsbygdsutveckling i Piteå kommun

Sidan ändrad 2018-01-16

Kulturmiljöer / Natur

Infjärdens kulturbygd består av ett flertal storbyar etablerade i området under medeltiden. De har alla sina specifika karaktärer, framförallt vad gäller bebyggelsestruktur. Gemensamt för byarna är de talrika fornlämningarna, de stora traditionella Norrbottens-gårdarna med timrade ekonomi-byggnader och det öppna odlingslandskapet. I området finns fäbodar och torpställen samt platsnamn och fornlämningar som vittnar om samernas vistelser i trakten.

 

Landsbygdsområde Infjärden kännetecknas av den stora odlade arealen och att här finns kommunens största koncentration av aktiva jordbruk vilket bidrar till ett öppet landskap. Näringen har förändrats på så sätt att antalet jordbrukare minskat och ersatts med större företagsenheter.

En viss brist på jordbruksmark finns i området.

 

Flera olika områden med höga naturvärden finns inom landsbygdsområdet Infjärden. Det är allt från naturskogar, strandområden, våtmarker och berg. Äldre skog finns bl.a. i områdena kring Torrbergstjärn. Ett naturreservat finns i landsbygdsområdet. Flera vattendrag rinner genom området, bl.a. Lillpiteälven, Rokån, Svensbyån/Sågån och Tvärån, samt Piteälven, som är en av Sveriges nationalälvar.

Kultur / Fritid

Kulturområdet Swensbylidja, Vallsbergets vintersport-anläggning och fiskevattnen kring Eliasleden bidrar till ett attraktivt friluftsliv. Vallsberget fyller en viktig funktion som mötes– och aktivitetsplats för föreningslösa ungdomar i hela kommunen.

Näringsliv / Sysselsättning

I området finns 350 registrerade företag. AB Infjärdens värme är största arbetsgivaren men har endast ett fåtal av sina anställda i området.

Förskola, Utbildning och Kompetens

Inom området finns idag totalt 8 avdelningar förskola, varav

5 finns i Sjulnäs/Roknäs, 2 i Lillpite och 1 i Svensbyn.

I områdets 3 skolor går idag drygt 500 elever. Svensbyn har vardera ca 100 elever medan Sjulnäs har drygt 300 elever. Sjulnässkolan är en 4-9-skola. Upptagnings-området sträcker sig från byarna Långträsk, Storsund ca 5 mil västerut, till Böle, Lillpite, I Svensbyns skola går elever från förskoleklass - åk 3.

Bodsjön ligger 3 km söder om Svensbyn. Föreningen har övertagit Bodsjöns gamla skola som de nyttjar för egen del och hyr ut för aktiviteter av skilda slag.

Byaförening:

BODSJÖNS BYAHUSFÖRENING

Kontaktperson:

Östen Eriksson, ordf

Telefon:

070-645 36 15

E-post:

Klicka här

Byagård:

Bodsjöns byahus

Besöksadress:

Bodsjövägen 10

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Bodsjöskola

Facebookgrupp:

Nej

Lillpite är en vacker by, belägen ca 24 km västnordväst om Piteå. Bebyggelsen ligger utspridd längs Lillpiteälvens och Norrbodabäckens dalgångar. Området är en kulturhistorisk bevarade och också en levande jordbruksbygd med många entreprenörer med framåtanda. Lillpite var den första byn i Sverige som införde bredband (adsl).

Byaförening:

LILLPITE HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Victoria Lundberg, ordf

Telefon:

070-551 50 45

E-post:

Klicka här

Byagård:

Legdgården

Besöksadress:

Lillpitevägen 503

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Lillpite

Facebookgrupp:

Lillpite

Svensbyn sägs vara en av Sveriges största byar till ytan. Svensbyn består till största delen av skogsmarker men även en hel del uppodlad jord. Här finns Swensbylijda, ett hembygdsområde som blivit en av de mest besökta sevärdeheterna i Piteå landsbygd. Här härjade Elias, stortjuven, på 1800-talet. Svensbyn blev utsedd som Årets by 2016.

Byaförening:

SVENSBY HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Britt Fäldt, ordf

Telefon:

0911-24 10 03, 070-346 64 91

E-post:

Klicka här

Byagård:

Swensbylijda

Besöksadress:

Östra Lidenvägen 55

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Swensbylidja

Facebookgrupp:

Svensbyn

Sjulnäs ligger ca 15 km från Piteå. Här bor ca 700 personer. I Sjulnäs finns förskola, mellanstadie- och högstadieskola. Andra serviceinrättningar är ett nyinvigt bibliotek, en pizzeria, färgaffär mm. Byaföreningen ansvarar bl a för Sandöns fritidsområde som ligger vid Svensbyfjärden, vid Lillpiteälvens utlopp.

Byaförening:

SJULNÄS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Stig-Roland Carlzon, ordf

Telefon:

070-169 67 26

E-post:

Klicka här

Byagård:

Sandöns friluftsområde, Jonvallens fäbodvall och Lillåkerns bagarstuga

Besöksadress:

 

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Sjulnäs byaförening

Byautvecklingsgrupper

i alfabetisk ordning

HÖGBACKEN-RISNABBENS

MEDBORGARHUSFÖRENING

JÄVREBODARNAS BYAGÅRDSFÖRENING

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

LAKAFORS-PÅLMARKS

INTRESSEFÖRENING

ROKNÄS-STOCKBÄCKENS

BYAFÖRENING

SJULSMARK-LÅNGTRÄSK

BYAFÖRENING

SKOMANSTJÄLENS

BYASTUGEFÖRENING

Byalag

i alfabetisk ordning

TOMTÄGARNASSAMFÄLLIGHETS-FÖRENING (Pultviken)

Yttersta ligger också i Infjärdens inland efter väg 543 mellan Lillpite och Åträsk. Byn har ca 35 bofasta invånare.

Byaförening:

YTTERSTA HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Rickard Lundgren, ordf

Telefon:

070-328 12 22

E-post:

Klicka här

Byagård:

Yttersta byagård

Besöksadress:

Yttersta 123

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Yttersta Hembygdsförening

Facebookgrupp:

Nej

Roknäs ligger mellan Rokåns och Lillpiteälvens utlopp i Svensbyfjärden och "flyter samman" med Stockbäcken något högre opp efter Rokån. Tillsammans är de ett större samhälle med 717 invånare (2016) och har bra service med bl a livsmedelsaffär och bensinstation samt nära till skolan i Sjulsnäs.

Byaförening:

ROKNÄS-STOCKBÄCKENS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Ingemar Edström, ordf

Telefon:

073-802 60 95

E-post:

Klicka här

Byagård:

Roknäs-Stockbäcken byagård

Besöksadress:

Roknäsvägen 190

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Roknäs-Stockbäckens byaförening

Åträsk ligger i Infjärdens inland ca 10 km nordväst om Lillpite. Det är en mindre by med ca 57 bofasta (2016) men med förhållandevis många aktiviteter som arrangeras av bygde-föreningen. Åträsk blev utsedd till Årets by 2017. Läs mer om Åträsk här.

Byaförening:

ÅTRÄSK BYGDEFÖRENING

Kontaktperson:

Roland Lundberg, ordf

Telefon:

070-580 22 90

E-post:

Klicka här

Byagård:

Åträsk byagård

Besöksadress:

 

Hemsida:

Klicka här

Facebooksida:

Åträsk bygdeförening

Facebookgrupp:

Nej