Styrelse

 

 

För landsbygdsutveckling i Piteå kommun

Piteå Byaforums styrelse ska bestå av 12 ledamöter totalt, en ordinarie och en suppleant från varje landsbygdsområde. Ledamöterna utses av respektive område för en tid av två år. Ordförande väljs på årsmötet för en tid av två år.

Styrelsen är nästan fulltalig (2017), det saknas en suppleant

Sidan är uppdaterad 2018-03-07.

Infjärden

Ordinarie ledamot: Britta Berglund, kassör

E-post. Tfn: 070-658 44 78

Suppleant: Stig-Roland Carlzon

E-post. Tfn: 0911-27 40 24

Markbygden

Ordinarie ledamot: Yvonne Goldkuhl

E-post. Tfn: 073-809 00 31

Suppleant: Robin Nilsson

E-post. Tfn: 073-031 95 29

Norrfjärden

Ordinarie ledamot: Jan Lundquist

E-post. Tfn: 070-628 96 15

Suppleant: Margareta Tjernkvist

E-post. Tfn: 070-686 59 35

Piteå Södra

Ordinarie ledamot: Ann-Louise "Lollo" Hagström

E-post. Tfn: 073-042 58 72

Suppleant: Vakant.

E-post. Tfn:

Pite Älvdal

Ordförande: Caroline Trapp,

E-post. Tfn: 070-270 50 03

Suppleant: Gunnar Lindfors

E-post. Tfn: 070-237 56 08

Rosvik

Ordinarie ledamot: Lena Mikaelsson Aasa

E-post. Tfn: 070-517 69 02

Suppleant: Östen Fjällström.

E-post. Tfn: 0911-20 33 41

Piteå Byaforums Kansli är stängt för gott!

 

När ni vill nå Byaforum så skicka ett mejl i första hand till info@byaforum.se.

Alternativt så ring eller ring 070‑270 50 03 eller 070‑517 69 02.