StyrelseFör landsbygdsutveckling i Piteå kommun

Piteå Byaforums styrelse ska bestå av 12 ledamöter totalt, en ordinarie och en suppleant från varje landsbygdsområde. Ledamöterna utses av respektive område för en tid av två år. Ordförande väljs på årsmötet för en tid av två år.

Styrelsen är fulltalig (2018).

Sidan är uppdaterad 2018-03-30.

Infjärden

Ordinarie ledamot: Britta Berglund, kassör

E-post. Tfn:  070-658 44 78

Suppleant: Stig-Roland Carlzon

E-post. Tfn: 0911-27 40 24

Markbygden

Ordinarie ledamot: Yvonne Goldkuhl

E-post. Tfn: 073-809 00 31

Suppleant: Christina Lundström

E-post. Tfn: 070-698 04 91

Norrfjärden

Ordinarie ledamot: Gunnar Jonsson

E-post. Tfn: 070-577 09 54

Suppleant: Charlotte Nyberg

E-post. Tfn: 070-259 72 76

Piteå Södra

Ordinarie ledamot: Tomas Viklund

E-post. Tfn: 070-626 54 10

Suppleant: Marika Risberg

E-post. Tfn: 070-645 01 05

Pite Älvdal

Ordförande: Caroline Trapp,

E-post. Tfn:  070-270 50 03

Suppleant: Erik Lundström

E-post. Tfn: 0911-700 09

Rosvik

Ordinarie ledamot: Lena Mikaelsson Aasa

E-post. Tfn:  070-517 69 02

Suppleant: Östen Fjällström.

E-post. Tfn: 0911-20 33 41

Piteå Byaforums Kansli är stängt för gott!


När ni vill nå Byaforum så skicka ett mejl i första hand till info@byaforum.se.

Alternativt så ring 070‑270 50 03 eller 070‑517 69 02.