StartFör landsbygdsutveckling i Piteå kommun

Piteå landsbygd - en levande landsbygd.

Det finns en levande landsbygd i Piteå kommun, med fungerade service, kommunikationer som kan förbättras, inflyttning och framtidstro. Tillsammans med de lokala byautvecklingsgrupperna arbetar Piteå Byaforum med frågor som avser att behålla och utveckla landsbygden så den förblir levande. (Senast ändrad 2019-05-01)

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Landsbygdscentra har antagits av kommun-fullmäktige i dec 2018. 

Rosvik, Norrfjärden, Sjulnäs, Hortlax samt i Jävre är de utsedda Landsbygdscentra.

Dokumentationen om vad dessa fördjupade översiktsplaner för respektive innebär förväntas bli klara under våren.


Det händer i Piteå Landsbygd

Se mer ii Evenemangskalendern.

Är ditt arrangemang inte med? Meddela detta till redaktionen@byaforum.se.

Piteå Landsbygds aktuella befolkningsstatistik  finns här

I respektive landsbygdsområdes sida finns det uppgifter om befolkningsutvecklingen, fördelade  i åldersgrupper respek-tive byaområden.

Under åren 2012 t o m 2018 har Piteå kommun ökat med 1040 person vara 109 personer på landsbygden. Det motsvarar 18,27 % av den totala ökningen.

Det landsbygdsområde som ökat mest är Rosvik (81 pers). Därefter kommer Infjärden (59 pers), Norrfjärden (48 pers), Pite Ålvdal och Piteå södra (8 pers vardera). Markbygden har minskat med 14 pers.

Det landsbygdscentrum som ökat mest är Rosvik (81 pers). Därefter kommer Norrfjärden (80 pers), Hortlax (31 pers), Jävre (18 pers) och Sjulnäs/Roknäs (1 pers).

Att göra i Piteåbygden är en pärm där landsbygdsföretag och föreningar med verksamhet som är värda ett besök blir beskrivna.


Pärmen hittar du på varje plats som är nämnd i pärmen, men också på offentliga ställen som  turistbyrån, bibliotek, camping-platser, kommunhuset etc.


Pärmen är ett årligt åter-kommande samarbete mellan de deltagande företagen och Piteå Byaforum. Varje sommar ut-kommer en ny  version.

Gå med i Piteå Byaforums nya Facebookgrupp

Gå med i gruppen "Piteå Landsbygdsforum" (i stället för Piteå Byaforum).

Gruppen "Piteå Landsbygdsforums" beskrivning är som följer:

Piteå Landsbygd är en levande landsbygd. I denna grupp vill vi ge Piteå Landsbygd ett "ansikte" d v s en plats där man kan visa vad som görs i byarna, marknadsföra sina arrangemang, söka samarbetspartners etc. Detta gäller för såväl landsbygdens föreningar som företag.

I denna grupp kan man också diskutera frågor som berör landsbygden i allmänhet och Piteå landsbygd i synnerhet.

Gå med i gruppen och bjud också in era Facebookvänner som är intresserade av Piteå landsbygd till denna grupp.

Det kommer mera......

Denna hemsida är under utveckling och kommer att fyllas med mer information allt eftersom.


Efterlysning - Bilder från byarna

Bidrag mottages med tacksamhet.

Observera att ni (eller er förening) ska ”äga” dessa foton och ge PBF tillstånd att använda dessa på Internet. Är det personer på bilderna så tänk på att välja motiv där det inte går att lätt identifiera personerna (som i publikbilder t ex). En del kanske inte bryr sig men det är nödvändigt att tala om var bilderna ska användas och få deras tillstånd för detta (Datalagen PUL).

Skicka er bilder till redaktionen@byaforum.se.

Fel på sidan

Hittar ni faktafel i texterna, saknar information som borde vara med, länkar som inte fungerar etc så meddela detta i följande formulär:

 
 
 
 

Nyhetsbrev från Piteå Byaforum

Klicka här för att läsa Piteå Byaforums nyhetsbrev nr 1, 2019.

Alterdalen - Årets bygd 2018

Landsbygdspolitiska rådet (LPR) har utsett Alterdalen till Årets bygd 2018 i Piteå kommun med motiveringen:


"Alterdalen är bygden som har placerat sig på kartan! Med gemensamma krafter har Alterdalens föreningar och företag lyckats mobilisera hela bygden på ett enastående sätt. Med nyskapande idéer och friskt mod bjöd man in allmänheten och synliggjorde den kraft och styrka som finns på landsbygden."


Med projektet "Visit Alterdalen" öppnade byborna upp bygden för att visa vad de har att erbjuda. Ett tusental besökare deltog i ett 20-tal aktiviteter i byarna runt Alterälven. Alltifrån hemtrevliga besök på gårdar och i ateljéer med konst och hantverk till spännande möten med många djur.


Byarna från Lakafors och uppåt längs Alterälven gick ihop för att visa sin styrka. Genom gemensamma krafter lyckades byborna tillsammans med föreningar och företag visa upp bygden från sin bästa sida. Ett öppet hus i hela bygden!


Lakafors-Pålmark byaförening och Alterdalens bygdeförening har tillsammans gjort ett makalöst jobb för att få ihop byar och företag och har därför fått utmärkelsen Årets bygd 2018.


Förutom äran får byaföreningen 15 000 kr i prispengar, ”Årets Bygd”- skyltar, diplom och blommor.


Den formella prisutdelningen utfördes den 1 sept i Lakafors/Pålmarks byagård.

Inspirationsmöte 4 mars 2018

Ladda ner presentationsmaterial här.

Att göra i Piteåbygden

Vill du att ditt företag eller förening ska finnas med i pärmen "Att göra i Piteåbygden" så meddela detta till redaktionen@byaforum.se, 070-517 69 02.

Arbetet med 2019 års version har startat. Läs minnesanteckningarna här.

Nu finns det projektmedel att söka


LLU (Lokalt Ledd Utveckling, tidigare LEADER) här äntligen startat. Piteås landsbygd är med i LLU-området "Spira Mare 2020". Spira Mare blev godkänd 6/3 och en verksamhets-ledare är anställd. Mer om Spira Mare hittar du via deras hemsida http://spiramare.se/.


Det går också att söka medel för investeringar på landsbygden. Då vänder man sig till Länsstyrelsen i Norrbotten.

Läs även mer under fliken Projektmedel.


Nu är det upp till er, kära landsbygdsbor, att ta fram goda idéer för att utveckla er bygd.


Använd gärna Piteå ByaForum som ett "bollplank" i er idéutveckling. Kontakta Lena Mikaelsson Aasa för mer information, tfn 070-517 69 02 eller via mejl.